High Priestess TrainingDATUM
17-19 FEB 2023

21-23 APRIL 

30 JUNI - 2 JULI

1-3 SEPT

ANTAL
12st

KOSTNAD
39 000 KR då ingår tre zoom möten mellan tillfällena på Gaia