KBT samtal

KBT - Kognitiv beteende terapi

KBT är en framgångsrik terapiform för behandling av bl.a. depression, paniksyndrom, beroende, ångest, utbrändhet, fobier, relationsproblem mm. Med KBT kan Du få hjälp att bli medveten om dina mönster och beteenden.

I KBT terapin ligger fokus mer på här och nu. Den är strukturerad, lösningsfokuserad och målmedveten. Olika tekniker och verktyg används för att medvetandegöra beteenden och tankemönster. Klienten får hemuppgifter som ska vara till hjälp med tillfrisknandet.

Grundtanken i KBT är att våra tankar, känslor och handlingar är ett resultat av vår historia. Och utifrån dessa kartor tolkar vi vår verklighet. Genom att förändra dessa kartor kan klienten hantera sitt liv på ett nytt sätt..

Möjligheten finns för dig som inte kan ta dig till kursgården att boka ett samtal ONLINE.