Shakti & Divine Transmission


En kraftfull afton med fokus på uppväckande av Shakti, Divine Alchemy och överföring av ljus. I ett tryggt och kärleksfullt space vägleds deltagarna till nästa nivå i sin utveckling.
Kvällen bjuder in till frigörande av gammal tung energi, hjärtöppning och frekvenshöjning.

Ania och Magnus vägleder och överför Shakti/Shiva blessings till alla i cirkeln. 

Datum
 12e oktober
Du är välkommen 18.00 för att landa på platsen.
Start kl 18.30
investering 790 kr som betalas vid anmälan (återbetalas ej)

Anmäl dig här