Manscirkel

Den fredlige krigarens väg 

Under en helg möts vi i den heliga cirkeln för att hela och att helas,
för att dela och ta del av varandras historia och att tillsammans vandra in i vår sårbarhet och styrka.
Den fredlige krigarens väg, en helig cirkel av män​ ​​​​​..

Du kommer bl.a. att få ta del av shamanska tekniker, ceremonier, meditationer, trumresor, möten med naturen, med elementen, med kraftdjuren genom tid o rum, genom dimensionerna. Vi kommer tillbringa tid ute i naturen, i tipin, vi kommer samlas kring elden för storytelling, för eldceremonier!
Att se varandra, att spegla varandra och träda in i elden, för att det som behöver dö ska få dö och begravas, och ur det födas igen. 

Avveckling och utveckling!

Genom att medvetandegöra mönster och beteende, bl.a. beteenden av destruktiv vrede och missbruk, skapas hos dig insikter och visdom – självmedvetenhet!

Vi möts i den heliga cirkeln av män, där du får lära dig konsten att leva i denna tidsålder, där du frigjort dig från dåtidens bojor, byggda av illusioner. 

Du träder in i cirkeln för att födas på nytt – hela du – hel ande! 

För att kunna vandra den fredlige krigarens väg! 

med Kärlek, Magnus Munay

Vi kommer mötas i cirkeln och tillsammans  skapa den heliga manscirkeln. Det är en djupt helande och transformerande inre process. Du får lägga fokus på att hela dig själv, att bli medveten om dina beteenden och mönster, på vilket sätt du blivit präglad av tidigare generationer. Du helar såväl den heliga maskulina aspekten av dig själv såväl som den feminina.

Genom att var och en av oss belyser vår historia och lyfter fram i ljuset, så att den kan hedras, så blir den till en källa av kunskap visdom och kraft! I vår heliga manscirkel skapar vi en kraftfull och kärleksfull väv där varje individ respekteras för sin sanning. Du får lära dig gåvan att dela ifrån ditt hjärta i sant broderskap.

För de som är dedikerade och vill fördjupa sig i sin egen och andras helande resa rekommenderar vi vår kraftfulla SHAMANSKA HEALING utbildning, som är fördelad över två år. Första året är den djupgående helande process och år två fördjupas den inre processen ytterligare och du får dessutom verktyg för att hela andra genom shamanska healing tekniker samt lär dig att hålla cirklar

läs mer på sidan om Shamansk healing>>

DATUM våren 2024

5-7 APRIL

Start 10.00 fredag - 16.00 söndag


KOSTNAD  

Priset är 5995 kr inkl. vegetarisk kost och logi. 

Moms tillkommer för företag.

ANMÄLAN

Du hittar vårt anmälningsformulär här>>
samt våra avbokningsregler>>


Den Fredlige Krigarens Väg

~ ÅRSPROGRAM ~

Startar oktober 2024