Kinesisk medicin

TCM - Traditionell kinesisk medicin

Traditionell Kinesisk Medicin, TCM, är världens allra äldsta levande behandlingsform, med närmare
8000 år av samlad kunskap kring människans hälsa. Det handlar om människans förhållningssätt till sig själv och till andra, förhållandet till arbete och inte minst till naturen.

De gamla medicinska liknelserna om de sjukdomsprocesser vi möter och drabbas av, talar om Kyla, Hetta, Fukt, Vind och Torka. Dessa fem processer förklarar hur sjukdomen yttrar sig och oftast också var den kommer ifrån.

Till exempel: Du har vistats ute i blåsigt och rått väder, kanske utan tillräckliga kläder. Dagen efter känner du dig frusen med rinnande näsa och ömmande muskler. Detta förklarar TCM som att du invaderats av vind och kyla. Ofta springer du även mer på wc och en dag senare har du drabbats av feber. Då säger Kinesisk medicin att kylan och vinden försvagat dig och en del av kroppens vatten har försvunnit och en Hetta uppstår - dvs. febern. Så att säga har "kylaren i bilen läckt och motorn blivit lite överhettad"

Så, vad göra? Kinesisk medicin TCM-doktorn ger då behandling i form av örter och kostråd om vad Du ska äta mer el. mindre av, samt ger akupunktur, akupressur etc. för att kyla hettan, driva ut vinden och värma kylan.

Beroende på individen ter sig symptomen olika, både i styrka och karaktär.

I kinesisk medicin säger man att det handlar inte så mycket om "vilken sjukdom människan drabbats av utan snarare vilken människa som bär sjukdomen". Detta innebär att behandlingen av, till synes "samma" krämpa oftast blir olika för olika människor.

I exemplet ovan, kan en person vara utmattad fysiskt och/el. psykiskt och därmed drabbas hårdare än en person som "bara" blivit kall. Dessutom finns även personen som inte påverkas alls av kylan genom ett starkt immunförsvar.

Kinesisk Kostlära

Kinesisk kostlära och kostrådgivning

Kinesisk kostlära, kostrådgivning och Örtmedicin är den enskilt största delen av behandlingen och terapin, där ca. 70% av all behandling är just kostlära och kostrådgivning. Antingen är kostråd och örter en ensam behandling eller så kombineras den med annan behandling.
 

Kinesisk Kostlära:
Sett ur ett Kinesisk perspektiv så är just maten den allra viktigaste behandlingen, och det är nog den moderna människans största svaghet - vi äter ihjäl oss! Vad kinesiska kostlära kan lära oss är Hur vi ser på maten och När vi ska äta vad. Just förstålesen för maten är viktig; Varför äter jag det här? Är det kroppens behov eller är det mitt begär..? När jag äter den här råvaran - vad har den för effekt på mig? Ta t.ex. Chili - vad har den för egenskaper, hur påverkar den min kropp? Vi kan ju konstatera enkelt att Chili är het och att Mynta (mint) är kall, lite isande när jag äter den. Bara där så vet jag en hel del:
Om jag exempelvis har oro och svårt att sova: ska jag äta chili eller mynta?Kinesisk kostlära - Örtmedicin:
Örtmedicin är egentigen koncentrerad form av mat; frukter, rötter, blad, bark, svamp och blommor. Exempel på vanliga örter är Lakritsrot, Ingefära och Ginseng, men det används 100 000-tals olika växter. De flesta av recepten som används är flera tusen år gamla och är sammansatta av flera olika örter, på så vis att ex. en ört stimulerar ett organ, en annan ört påverkar musklerna och en tredje cirkulerar blodet etc. Det innebär att man skräddarsyr receptet utifrån orsak och verkan på problemet, vilket är tanken med alla kinesiska metoder.


Kostnad

fr 890:-

Kinesisk medicin behandlingstekniker
Traditionell Kinesisk Medicin är ett samlingsnamn för många olika behandlingsmetoder, som TCM-doktorn avvänder sig av. I Kina är alla skolade såsom västerländska läkare plus den gamla kunskapen om TCM. Många är dessutom utbildade Kiropraktorer och liknande. Mest känd är Akupunkturen, då nålar används med olika tekniker.
Akupressur innebär att man istället för att sticka akupunktur punkten masserar den. Kinesisk medicin massage, Tui Na, är en av de äldsta massageteknikerna, vilken innefattar allt ifrån lätt beröring till djup massage av alla kroppens vävnader.
Moxa, är en örtstav som man tänder eld på och använder för att värma med, ex. vid invasion av kyla i kroppen; förkylningar mm.
Örtmedicin och Kostrådgivning är den enskilt största terapin, ca. 70% av all behandling. Antingen är kostråd och örter en ensam behandling eller så kombineras den med annan behandling.

Kinesisk Örtmedicin
Örtmedicin är egentigen koncentrerad form av mat; frukter, rötter, blad, bark, svamp och blommor. Exempel på vanliga örter är Lakritsrot, Ingefära och Ginseng, men det används 100 000-tals olika växter. De flesta av recepten som används är flera tusen år gamla och är sammansatta av flera olika örter, på så vis att ex. en ört stimulerar ett organ, en annan ört påverkar musklerna och en tredje cirkulerar blodet etc. Det innebär att man skräddarsyr receptet utifrån orsak och verkan på problemet, vilket är tanken med all kinesisk medicin metoder.

Lite kring kineisk medicin behandling
Filosofin bakom kinesisk medicin teknikerna är mycket omfattande med s k Holistisk syn, dvs helhetstänkande, på människan och kroppen. Man säger att människokroppen är en samverkan av känslor, organ och vävnader och att ingen del får separeras Ifrån de andra. Kroppen delas in i olika grupper, s k element, där ett visst organ, vävnad, sinnesorgan och känsla specifikt samarbetar.

Det första vi gör innan behandlingen påbörjas är en grundläggande diagnos, sk. anamnes från huvud ner till tårna, där små som stora symtom talar om hur kroppen arbetar och vilka obalanser och processer som pågår.
Det är alltså genom kroppssymtomen, som står för ca. 85% av människans språk, som diagnosen ställs och orsaken till besväret kan behandlas.

Vilka besvär kan hjälpas?
I stort sett behandlar vi alltifrån förkylningar till depressioner, listan med besvär går att göra lång. Vi har mycket goda resultat på:

• Magproblem ex. katarr och magsår
• Förstoppningar och Diarré, olika former av kroniska Tarmbesvär.
• Allergier & förkylningar
• Prostatabesvär mm
• Värk - t.ex. i Muskler, Reumatism, Fibromyalgi, Huvudvärk, Migrän mm.
• Menstruationsproblem, PMS och Övergångsbesvär