Divine Feminine Rising & Wombwisdom


Vi bjuder in dig Kvinna som önskar få en intim och djupare kärleksrelation med Dig själv.
Du som vill skala av masker och roller du behövt för att överleva i en värld av kontroll och makt.
Istället låta dig återfödas till ditt genuina multidimensiella Jag. 

Leva din dröm. 
Låt dig bli Inspiratör i den nya tiden.

Tiden är mogen att aktivera och öppna upp för visdom ifrån de gamla Mysterieskolorna. Den "Heliga Alkemin" och "Den Heliga Sexualiteten" Uppgradera och expandera DNA, aktivera Kundalini och öppna upp för din Livmoders visdom och Hjärtats medicin.
Med kraftfulla initieringar, ceremonier, shamanska och tantriska energiarbeten vägleds du igenom tid och rum för att förkroppsliga Hela dig.
I ett tryggt, kärleksfullt space skapar vi de bästa förutsättningarna för att du kan utforska vem du är tillsammans med andra Kvinnor.
Systerskap, närhet, kärlek och utrymme till att ta plats I alla regnbågens färger.

Vi arbetar intuitivt, kanaliserar och står med en fot I båda världar. 
Vi är i Gudinnan Gaia Sophias tjänst och har många års erfarenhet att hålla utbildningar, cirklar, behandlingar i både den Shamanska och Tantriska traditionen.
Detta års program med fyra tillfällen är en unik möjlighet och den mest spännande kärleksaffär du kan ge till dig själv. 
Så är du redo att förverkliga dig och ditt liv är du välkommen att anmäla dig.

Lärare
Ania Munay & Charlotte Norell

Kostnad 
Års program - fyra tillfällen, kost och logi 33.000 kr

Datum 
27-29 okt 2023
9-11 feb 2024
10-12 maj 2024
16-18 aug 2024 Helg 1 INITIERING Kundalini & Starseed Activation
 Vi startar med att fördjupa oss i Gudinnan Kundalini energin för att aktivera, kär leka och hedra vår livskraft " Divine Snake Serpent "
Det blir en helg med mycket body work, traumahealing, andning; dans och shamanska initieringar. I ett tryggt hållande och kärleksfullt space tillåts du att djupdyka ner i dig själv på alla plan. Vi återknyter våra rötter till " Gaia Sophia " vår stora moder. Med skogsbad, naturupplevelser och kontakt med naturens väsen och element hämtar vi hem den vilda kvinnan i oss. Vi avslutar helgen med en ceremoni från de gamla Mysterieskolorna för att aktivera stjärnfrön och cellminnen för att minnas var vi kommer ifrån, vilka vi är och vad vi har kommit hit för att skapa på Gaia, den levande planeten. Då det är av yttersta vikt att återknyta till Regnbågsormen och det heliga feminina inom oss. Vad vill vi väva, förena och föda fram i djupt samlyssnande med Gaia i denna nya tidsålder av globalt uppvaknande?
 Helg 2  DÖD & PÅNYTTFÖDELSE
 Livmödrars Kraft och Visdom I många ursprungliga traditioner, speciellt inom den afrikanska - amerikansk-indianska, läggs stor vikt vid livmoderskraften och hennes förmåga att vara i direkt kontakt och förmedla Moder Jord kraft och Pachamamas visdom. När vi återknyter till denna kraft o visdom, blir vi mer grundade, balanserade, avslappnade och samtidigt mer kraftfulla, och i djup samklang med Gaia. För att detta möte med livmoderkraften kan ske behöver vi gå bortanför vår konstruerade personlighet, det präglade egot och sjunka ner i våt eget mörker, in i Moders Jords famn. Tillåta oss att SLÄPPA TAGET och öppna vårt klar seende för att kunna se och återuppleva det kosmiska ljuset, som är vårt ursprung. Det är detta vi kallar shamanens död, egodöden och pånyttfödelse av det som är vårt sanna och ursprungliga ”jag”, the true Self, bortanför all prägling, religiös indoktrinering och illusionen av separation. Denna helg kommer du att få lära dig att medvetandegöra dina skuggor och lära dig bla " Shadowhunting "
 Helg 3 HEART ALCHEMY Sacred Sexuality & The Inner Marriage
 Hjärtat vet vem du verkligen är. Hjärtat är den verkliga mästaren inom dig och under denna kursdel kommer vi att fördjupa oss i hjärtats alkemi, hjärtats förbindelse till helheten och förmåga till koherens. Att skapa ordning inom oss även i förbindelse med andras hjärtan. Vi utforskar Coherent Heart Healing för att förstå vilka mirakler hjärtat kan utföra både i våra liv och andras. Vi kommer även att dyka in i den heliga sexualiteten, som bla de gamla tantriska skolorna i Indien och mysterieskolorna i Egypten var banbrytande inom. Här ingår en ”Sacred Annointment” ceremoni för att återknyta och initiera dig till prästinnan och drottningen inom dig. Vi avslutar med ytterligare en ceremoni ”The Inner Marriage” som handlar att på riktigt bli din egen bästa Beloved och bästa vän. En helg som kommer frigöra dig ifrån dina gamla begränsningar om vem du är.
 Helg 4 DEDIKERING The Birth of " The Sacred Medicine Woman "
 Vår avslutande kursdel är integrering av allt vi hittills rest igenom i Gaia Sophia Mystery School och ett tydligt avstamp i det som hela denna kurs mynnar fram till, födelsen av den heliga Medicinkvinnan. Vad betyder det att dedicera sitt liv till denna fantastiska Mysterieprästinna och vad vil hon viga sitt liv till, vad är hennes unika stämpel, ”imprint”? Du ges tillfälle att pröva dina vingar och dela med oss i cirkeln din unika offering i vår avslutningsritual. Nu är det dags att föra Mysterieskolan ut i livet och i samverkan med Gaia, dela din gåva.

Diplom utdelas vid närvaro av alla fyra helger.